Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü


Namık KİBAR
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü


Dilucu Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstahbarat Müdürlüğü

Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü; 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası Bakanlar Kurulu'nun 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kararı ile ihdas edilmiş ve 28/12/2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Faaliyet alanı Iğdır, Kars ve Ardahan illeri ve bunların ilçeleri olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın taşra teşkilatının yeniden yapılanması kapsamında Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı olarak Türkgözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği kurulmuştur.


Adres: 
Iğdır
Telefon: 
0476 425 10 03
Fax: 0476 425 10 23