Erzurum Gümrük Müdürlüğü


Kubilay ASLAN
Erzurum Gümrük Müdürü


Erzurum Gümrük Müdürlüğü,  Erzurum Gümrük idare Memurluğu olarak 20.06.1941 tarihinde kurulmuştur. Daha sonra Baş Memurluğa ve bilahare Gümrük Müdürlüğüne yetkilendirilmiştir. Erzurum Gümrük Müdürlüğü Erzurum il merkezinde mülkiyeti hazineye ait 6 katlı bir binanın giriş katında yaklaşık 220 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.
Erzurum Gümrük Müdürlüğünde ithalat-ihracat işlemlerinin yanı sıra dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, antrepo, transit vb... rejimleri kapsamında işlemleri yapmaya yetkilidir.


Adres: Gez Mahallesi Yakutiye İstasyon Gümrük Müdürlüğü
Merkez / ERZURUM
Telefon: 0 442 233 05 77
Fax: 0 442 233 70 42