Iğdır Gümrük Müdürlüğü


Mustafa İrfan KAYA
Iğdır Gümrük Müdürü V.

 

Iğdır Gümrük Müdürlüğü, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ve A Sınıfı gümrük idaresi olarak kurulmuş ve daha sonra 18/08/2014 tarihli 29082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.
Gümrük Genel Müdürlüğünün 08.07.2015 tarihli ve 9157038 sayılı yazılarına istinaden,10.07.2015 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

Iğdır Gümrük Müdürlüğü, gerek Gümrük Kanunu gerekse ilgili diğer kanunlar veya bunlara ilişkin ikincil düzenlemeler dahilinde gerekli her türlü denetlemeyi yapmak ve kendi adına veya başka idareler nam ve hesabına alınacak her çeşit vergi, resim, harç ve ücretleri tahsil etmek veya bunları teminata bağlamak üzere her türlü işlemi yerine getirmekle görevlidir.
 


Adres: 
Iğdır
Telefon: 0476 518 73 71
Fax:
0476 518 73 72