Kars Gümrük Müdürlüğü


   İdris SAYIMLAR
     Kars Gümrük Müdürü V.


Kars Gümrük Müdürlüğü 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kars Gümrük Müdürlüğü kurulmuş ve anılan Müdürlük fiziki ve altyapı çalışmaları sonrasında 13 Mart 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
Kars, Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olarak gerek Türk dünyası ile kültürel ve ekonomik bağların güvenli bir şekilde sürdürülmesi gerekse Avrupa ile Çin arasındaki ticaret rotası üzerinde olması bakımından kilit bir noktada bulunmaktadır.
Kars’ın jeopolitik önemi, inşaatı devam eden Ankara-Kars hızlı tren, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Kars-Iğdır-Nahcivan-İran-Pakistan demiryolu projesi ve Kars Lojistik Merkezi ile daha da artacaktır.Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kars Gümrük Müdürlüğünün hizmet binasının açılışı, bizzat Bakanımız Sayın Hayati YAZICI tarafından yapılmıştır.
Kars Gümrük Müdürlüğü ithalat-ihracat işlemlerinin yanı sıra dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, antrepo, transit vb. rejimleri kapsamında işlemleri yapmaya yetkilidir. 
 Adres: 
Kars
Telefon: 
0474 212 00 13
Fax: 04742120034