Türkiye-İran e-TIR Pilot Proje Tanıtım Töreni yapıldı

Türkiye-İran e-TIR Pilot Proje Tanıtım Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Alireza Bikdeli, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve IRU Genel Sekreteri Sayın Umberto de Pretto’nun katılımıyla yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın  Bülent Tüfenkci, e-TIR Projesi'nin 64. Hükümet programında acil eylem planı kapsamında hayata geçirilecek projeler arasında yer aldığını belirterek, "Uygulamaya koyduğumuz e-TIR Projeleri ile ulusal gümrük sistemleri ve diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimini sağlamayı ve eşyanın ülkeler arası düzenli ve güvenli aktarımını mümkün kılmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Tüfenkci: "Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti arasında başlattığımız e-TIR Pilot Projesi dünyada ilk uygulama örneği"
 
Tüfenkci, bakanlık binasında gerçekleştirilen Türkiye-İran e-TIR Pilot Projesi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında başlatılan e-TIR Pilot Projesi'nin dünyada ilk uygulama örneği olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için hedeflerimiz var. Ülke olarak bu süre zarfında ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesinin yegane yolu ise üretmekten ve üretilenin yurtdışı piyasalara arzından geçmektedir" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, yurt dışındaki piyasalara arzın kolaylaştırılmasının önemli ayaklarından biri taşımacılık sektörünü hızlandırmak ve kolaylaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Mevcut ihracatımızın yaklaşık üçte birinin sevkiyatını gerçekleştiren karayolu taşımacılığının bu amacı gerçekleştirmede özel bir önemi bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığının içerisinde özel konumuyla TIR Sistemi ise ayrı bir değeri haizdir. Bugün TIR Sistemi 69 Akit Tarafa sahip ve 58 ülkede bilfiil uygulamada olan küresel bir gümrük transit rejimine dönüşmüştür. Tır sözleşmesi, Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan evrensel bir gümrük transit sistemidir. Bu sistem, günümüze kadar hazırlanan en başarılı uluslararası transit rejimi olmakla birlikte aynı zamanda küresel düzeyde uygulanan tek gümrük transit sözleşmesidir" ifadelerini kullandı.

Başta e-TIR olmak üzere, tüm çalışmalarımızla bir yandan ticareti kolaylaştırmayı, diğer yandan işlemlerin güvenilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz
 
Türkiye'nin 2012 yılında katıldığı ve 34 ülkede uygulanan Ortak Transit karar alıcı komitelerinin dönem başkanı olduğunu hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Ülkemizin dönem başkanlığında önce Makedonya’nın katılım işlemlerini tamamladık ki, 1 Temmuz 2015'de dahil oldular. Şimdi de Sırbistan'ın işlemlerini tamamlıyoruz. Böylelikle 2016 yılı şubat ayında sisteme katılabilecekler. Bu iki katılım ülkemiz için önemliydi. Çünkü bu sayede Türkiye-Avrupa arası taşımacılarda 'coğrafi boşluk' otomasyon ortamındaki taşımacılık açısından kapanmış olacak. Bakanlığımızın, ulusal kefil kuruluşumuz olma vazifesini de yürüten TOBB ile birlikte, Afganistan'a verdiğimiz destekle Afganistan da bu sistemi 2013 yılında yeniden uygulamaya başlamıştır. Pakistan'ın da TIR Sistemi'ne 2016 yılı ocak ayı içinde katılım sağlaması, bu çabalarımızın sonucudur. Tır sisteminin amacı karayoluyla yapılacak nakliyatta araçlara özel bir belge olan TIR Karnesi verilmesi ve bu karneye sahip araçlar ile bu sözleşmeye taraf ülkeler arasında yapılacak transit taşımacılıkta ilave teminat aranmasıdır. TIR Sistemi, standart belge ve kontroller yoluyla sınır geçişlerini kolaylaştırmakta, formalitelerin azaltılmasıyla taşıma maliyetlerini düşürmekte ve nihai halde ticaret ve taşımacılık işlemlerini hızlandırmaktadır."

Tüfenkci, söz konusu sözleşmeye katılmakla Avrupa'ya yönelik taşımalarda nakliyecilere yeni bir yol açtıklarını vurgulayarak, "Tamamen nakliyecilerimiz ve dolayısıyla ihracatçılarımızın hizmetinde olan mevcut iki sistem; Ortak Transit ve TIR Sistemi, birbirini tamamlayacak şekilde işlemektedir. Her ikisinin de başarısını ve etkin olarak kullanımını destekliyoruz. Ülke olarak yıllık basılan yaklaşık 2 milyon TIR Karnesi'nin ortalama yüzde 25'ini kullanmaktayız. Bu sayıyla sistemin en büyük uygulayıcısı konumunda bulunmaktayız. Türkiye'de bin 500'ün üzerinde nakliye firmamız ve 60 binden fazla araç filomuz TIR rejimi altında taşıma yapmaktadır. Bu sebeple, TIR Sistemi'nin coğrafi genişlemesine ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasına özel önem atfetmekte ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi hızlı bir biçimde sürdürmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eşyanın ülkelerarası güvenli aktarımını mümkün kılmayı amaçlıyoruz

e-TIR Projesi'nin 64'üncü Hükümet programında acil eylem planında hayata geçirilecek projeler arasında yer aldığını anlatan Tüfenkci"e-TIR Sistemi'nin dünya çapında düzgün bir şekilde başlamasına ve tam otomasyona geçilmesine Türkiye öncülük etmiş olacak. Uygulamaya koyduğumuz e-TIR Projeleri ile ulusal gümrük sistemleri ve diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimini sağlamayı ve eşyanın ülkelerarası düzenli ve güvenli aktarımını mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, TIR işlemlerinin etkinliğinin ve güvenliğinin artırılmasını, teminat sisteminin anlık takibinin yapılabilmesin ve usulsüz uygulamaların elektronik veri değişimiyle en aza indirgenmesini hedeflemekteyiz"diye konuştu.

Tüfenkci, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) ortaklığında geliştirilen projeyi, Türkiye ve İran'ın uyguladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Pilot projelerden elde edilen sonuçlar sayesinde sistemde varsa aksaklıklar tespit edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. e-TIR Pilot Projemizin İşleyiş Kuralları Belgesi 26 Ekim 2015 itibarıyla yürürlüğe girmiş, 5 Kasım 2015'te ön testler gerçekleştirilmiştir. Bu testlerin başarısı üzerine de pilot proje, ilk pilot sevkiyatlar ile Türkiye'den İran'a karşılıklı olarak 27 ve 28 Kasım 2015 tarihlerinde başlatılmıştır. İzmir-Tahran arası gidiş sevkiyatlarının başarıyla tamamlanması üzerine, dönüş sevkiyatlarının da proje kapsamında yapılması idarelerimizce uygun bulunmuş ve bu sevkiyatlar da başarıyla gerçekleştirilmiştir. İran ve Türk TIR'ları, elektronik teminat kullanma suretiyle, tüm işlem ve bilgi aktarımını elektronik ortamda yapmışlardır. Tüm proje ortakları, tüm işlemleri anlık olarak elektronik ortamda takip edebilmişlerdir." 

Projenin, gümrükten iş dünyasına-iş dünyasından gümrüğe elektronik veri değişimini tesis etmek üzere hazırlandığını vurgulayan Tüfenkci, "Sistemin işleyeceğine önce inanmak, sonra da gerçekleştirmek üzere takım çalışmasıyla çok mesafeler kat ettik. İlk sevkiyatların ve hatta dönüş yolculuklarının da başarıyla tamamlandığını memnuniyetle gördük ve bu başarı uluslararası düzeyde kaydedildi. Önümüzdeki günlerde bir Türk firmasını daha inşallah projemize ekleyeceğiz ve böylece elektronik imzayı test edeceğiz. Bugün ülkemizden başlayarak, ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi ve aynı zamanda da etkinliğinin sağlanması için, kağıt ortamda yapılan işlemleri elektronik ortama aktarma sürecini başlattık. Başta e-TIR olmak üzere, tüm çalışmalarımızla bir yandan ticareti kolaylaştırmayı, diğer yandan işlemlerin güvenilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.