Taşerondan Kadroya Geçiş Sınav İlanı

SINAV İLANI
 
İLAN


Alt işveren işçisi olarak Bölge Müdürlüğümüz bağlantı İdareleri Doğubayazıt, Kars ve Iğdır Gümrük Müdürlüğünde istihdam edilen işçilerin 24.12.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı K.H.K.’nın 127’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ve buna müteakip 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden  “ilan” başlığı gereği olarak sürekli işçi pozisyonlarına atanabilecekler için aşağıda belirtine tarih, saat ve yerde yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılacakların belirtilen tarih, saat ve yerde bulunmaları tebliğ olunur.

 
 

İSİM SOYADI TARİH SAAT SINAVIN YAPILACAĞI YER SINAV TÜRÜ
Haci DEMİR 20.03.2018 10:00 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Yazılı
Alparslan SOL 20.03.2018 10:00 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Yazılı
Yeter ÇENŞİ 20.03.2018 10:00 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Yazılı
 
 
İSİM SOYADI TARİH SAAT SINAVIN YAPILACAĞI YER SINAV TÜRÜ
Haci DEMİR 20.03.2018 14:30 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Sözlü
Alparslan SOL 20.03.2018 14:30 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Sözlü
Yeter ÇENŞİ 20.03.2018 14:30 Gürbulak GTBM Toplantı salonu Sözlü

 


SINAV KONULARI: Temizlik, Hijyen, konularında yazılı sınavda toplam 20 adet soru sorulacak olup, yazılı sınav test usulü ile yapılacaktır.