Gürbulak Gümrük Müdürlüğü


  Bülent KINALI
   Gürbulak Gümrük Müdürü V.


Gürbulak Gümrük kapısı 07 Haziran 1937 tarihli 325 sayılı Yasa ile hizmete açılmıştır.Bilahare 04.09.1953 tarihli 4/1407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak hudut kapısı ilan edilmiştir.
Ayrıca Gürbulak Gümrük Sınır Kapımıza yaklaşık 5 km mesafede olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren Sarısu Sınır Ticaret Merkezi, Ağrı Valiliği ile Maku Valiliği arasında 23.12.1992 tarihinde yapılan protokol ile faaliyetine başlamış ve halen faaliyetine devam etmektedir.
Gürbulak Gümrük kapısındaki işlemlerin büyük çoğunluğu yolcu giriş ve çıkışları ile ticari taşımacılık yapan araçların transit işlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemler, iş hacminin yaklaşık
% 80’lik bölümünü oluşturmaktadır.

   Adres: Gürbulak Sınır Kapısı, Gümrük Sahası Yeni Hizmet Binası
Gürbulak / AĞRI
Telefon: 0472 321 24 14
Fax: 0 472 321 20 22