Başarı Belgesi

Yolcu Salonu Bagaj X-Ray noktasında yapılan kontrolde İran uyruklu altı yolcunun üst aramasında ayakkabı tabanlarına yerleştirilmiş toplam 4934 (dörtbindokuzyüzotuzdört) gram kristal toz madde yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’nde görevli Kısım Amiri Mehmet AKINCI, Sözleşmeli Muhafaza Memurlarından Ergin DAĞLI, Ali Basri KAYMAZ ve Ömer ULUKUŞ’ un özverili çalışmaları ve üstün gayretleriyle yakalama başarıyla gerçekleştirmiştir.

Ayrıca mazot ölçüm noktasında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’nde görevli Muhafaza Memurlarından Selim KARAKÜLLÜK, Mustafa DİKBAŞ, Yakup YALÇIN, Amine YALÇIN, Himmet AYDINLIK, Ali Rıza GÜZEL, Ferhat ÇETİN ve Sözleşmeli Muhafaza Memurlarından Ali Basri KAYMAZ, Ergin DAĞLAR ve Abdulkadir YEŞİLKAYA,  Mustafa SAKLI, Caner ALADAĞ, Fetullah BARMAN ve Ramazan KANAT’ın özverili çalışmaları ile son üç ayda 1.040.169 litre muafiyet fazlası mazot tespiti neticesinde toplam 5.177.204,13 TL vergi tahsilatı yaparak 2018 yılının ilk üç ayına oranla yaklaşık 20 katı bir artış sağlamıştır.

Yukarıda vukuu bulan olaylarda örnek tutum ve davranış sergilemeleri Doğubayazıt Kaymakamı Sayın Zafer ENGİN tarafından takdirle karşılanmış, adı geçen memurlarımızın başarı belgesi ile ödüllendirilmesi uygun bulunmuştur. Başarı Belgeleri, Bölge Müdürlük Makamında Bölge Müdürü Vekilimiz Kadri KARAKUŞ, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ufuk ÇAĞLAR, Gürbulak Gümrük Müdür Vekili Bülent KINALI, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Dolunay ÖZTAŞ, Gürbulak Gümrük Müdür Yardımcısı Tuncay AKCAN, Gürbulak Gümrük Müdür Yardımcısı Vekili Kevser İZCİ tarafından takdim edilmiştir.